Intelligentieonderzoek

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De ouders zijn hierbij experts over hun eigen kind. Als er vragen of twijfels zijn over de ontwikkeling van je kind kan intelligentieonderzoek hierin ondersteunend zijn. Een onderzoek kan inzicht geven in de ontwikkeling, vaardigheden en capaciteiten van je kind.


Een intelligentieonderzoek kan ingezet worden om:

  • Sterke en zwakke schoolse vaardigheden van je kind in kaart te brengen
  • Onderzoeken of er sprake is van onderpresteren van je kind of de lesstof te makkelijk voor hem/haar is
  • Onderzoeken of er sprake is van overvraging of ondervraging van je kind
  • Inzicht te krijgen in de capaciteiten van je kind
  • Onderzoeken of er sprake is van hoogbegaafdheid bij je kind
  • Als er sprake is van toenemende of aanhoudende gedragsproblemen zonder duidelijk aanwijsbare reden. Hierbij kan ook gedacht worden aan faalangst of gebrek aan motivatie.


Binnen een intelligentieonderzoek wordt er naar veel meer gekeken dan alleen een IQ-score. Zo wordt er ook gekeken naar het gedrag van je kind. Hoe reageert het bijvoorbeeld op de onderzoeker, hoe gaat het om met het testmateriaal en op welke manier pakt je kind een taak aan. Deze informatie wordt beschreven in het onderzoeksverslag en wordt gekoppeld aan de intelligentiescores.