Werkwijze

Praktijk de Boom werkt met de intelligentietesten WISC-V-NL en WPSSI-IV-NL. Dit zijn de meest gebruikte en betrouwbare valide intelligentietesten. Ze geven een uitgebreid beeld van de cognitieve vaardigheden en de mogelijkheden van je kind.

  • De WISC-V-NL is voor kinderen van 6 tot 17 jaar oud.
  • De WPSSI-IV-NL is voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar oud.

Beide testen geven naast een totaal IQ-score ook inzicht in andere vaardigheden, namelijk in de taalvaardigheden (verbaal begrip), visueel-ruimtelijke vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden (Fluid Redeneren), het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid.

Stappen

  1. Aanmelding

Wanneer je je aanmeldt voor een intelligentieonderzoek, wordt er binnen 3 werkdagen contact met je opgenomen. Je kunt je aanmelden door te klikken op de knop aanmelden in het menu.

  1. Intake

Er wordt een intakegesprek ingepland welke 45-60 minuten zal duren. Hierin wordt de aanleiding voor het onderzoek besproken en eventuele andere vragen die spelen. Het is eveneens een kennismaking met je kind, zodat je kind weet wie het onderzoek zal afnemen en hoe de ruimte eruit ziet. Dit zorgt ervoor dat je kind bij het onderzoek zelf al meer vertrouwd is met de omgeving en de onderzoeker.

  1. IQ-onderzoek

Daarna volgt het IQ-onderzoek. De onderzoeksochtend ziet er als volgt uit:

Een intelligentieonderzoek neemt een dagdeel in beslag. Het onderzoek wordt meestal in de ochtend ingepland tussen 9.00 en 12.00 uur. Tussendoor wordt een pauze gehouden. Het is daarom raadzaam om iets te eten aan je kind mee te geven. Het onderzoek neemt ongeveer 2 tot 3 uur in beslag. Dit hangt van verschillende factoren af, zoals het concentratievermogen of de leeftijd.

  1. Adviesgesprek

Tot slot volgt het adviesgesprek. In dit gesprek wordt besproken hoe het intelligentieonderzoek werkt en worden de uitkomsten stap voor stap met elkaar besproken. Je kunt al je vragen stellen. Eveneens worden de adviezen doorgenomen, zodat deze toegepast kunnen worden in de specifieke situatie van je kind.  Het kan spannend zijn om een intelligentieonderzoek af te laten nemen. Daarom wordt geprobeerd om het onderzoeksverslag zo snel mogelijk uit te werken. Meestal kan binnen twee weken na het onderzoek het adviesgesprek ingepland worden en het onderzoeksverslag meegegeven worden. Indien gewenst kan er ook een gesprek op de school van je kind plaatsvinden. Op deze manier kunnen de resultaten en handelingsadviezen ook met de leerkracht en/of intern begeleider van de school besproken worden en kunnen zij ook hun vragen stellen.

verslaglegging


Je ontvangt een onderzoeksverslag. De onderzoeksgegevens zijn ongeveer 1-2 jaar geldig. Vanzelfsprekend worden de onderzoeksgegevens nooit gedeeld met school of andere derden. Dit gaat altijd via ouders.